0

0

-
-ਚੈੱਕ ਆਊਟ
caika ā'ūṭa
-
-náhlenie
-
-ਭੀੜ
bhīṛa
-
-pokladnica
-
-ਸੈਰਸਪਾਟਾ
sairasapāṭā
-
-čiarový kód
-
-archeológia
-
-ਚੀਤਾ
cītā
-
-bal sena
-
-medveď
-
-ਪੁਰਾਤੱਤਵ
purātatava
-
-leopard
-
-turizmus
-
-debna
-
-ਬਾਰ ਕੋਡ
bāra kōḍa
-
-ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ
ghāha dī'āṁ paḍāṁ
-
-ਟੋਕਰੀ
ṭōkarī
-
-ਭਾਲੂ
bhālū
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


12/06/2021
0
0:00 sec