0

0

-
-chiếc bình
-
-tekačica
-
-con tôm hùm
-
-jastog
-
-bảng giờ chạy tàu xe
-
-križ
-
-vận động viên chạy
-
-vaza
-
-vozni red
-
-lopatica
-
-ấm trà
-
-lončarstvo
-
-čajnik
-
-đồ gốm
-
-dao trộn (thuốc màu)
-
-ročna zavora
-
-phanh tay
-
-cây thánh giá
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/30/2020
0
0:00 sec