0

0

-
-смартфон
smartfon
-
-папир за писма
papir za pisma
-
-знак
znak
-
-прикључак
priključak
-
-збор
zbor
-
-хартија за писма
hartiJa za pisma
-
-видео касета
video kaseta
-
-интернет
internet
-
-модем
modem
-
-знак
znak
-
-врска
vrska
-
-смарт-фон
smart-fon
-
-видео касета
video kaseta
-
-компакт диск
kompakt disk
-
-cd
cd
-
-модем
modem
-
-реч
reč
-
-интернет
internet
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/18/2019
0
0:00 sec