0

0

-
-கொம்பு
kompu
-
-செம்மறியாடு
cem'maṟiyāṭu
-
-ஹாம்ஸ்டர்
hāmsṭar
-
-пушка
puška
-
-хрчак
hrčak
-
-நிலச் சொந்தக்காரர்
nilac contakkārar
-
-சுற்றுலா பயணி
cuṟṟulā payaṇi
-
-станодавац
stanodavac
-
-рог
rog
-
-சாக்லெட் பெட்டி
cākleṭ peṭṭi
-
-бомбонијера
bombonijera
-
-நீச்சல் குளம்
nīccal kuḷam
-
-програм
program
-
-கணினி நிரல்
kaṇiṉi niral
-
-овца
ovca
-
-базен
bazen
-
-туриста
turista
-
-நீளத் துப்பாக்கி
nīḷat tuppākki
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/25/2019
0
0:00 sec