0

0

-
-గొంగళి పురుగు
goṅgaḷi purugu
-
-te
-
-trehjuling
-
-పురాతన చరిత్ర
purātana caritra
-
-station
-
-మూడు చక్రములు గల బండి
mūḍu cakramulu gala baṇḍi
-
-säng
-
-marknadspris
-
-పరుపు
parupu
-
-larv
-
-వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము
vēgamugā pōvu baṇḍlaku munduvaipu bigin̄cu dīpamu
-
-strålkastare
-
-antiken
-
-బజారు ధర
bajāru dhara
-
-balans
-
-స్టేషన్
sṭēṣan
-
-సమతుల్యత
samatulyata
-
-తేనీరు
tēnīru
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec