0

0

-
-เด็กนักเรียนหญิง
dèk′-nák′-rian-yǐng′
-
-ingång
-
-färd
-
-สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
-
-กรวย
gruay′
-
-fyr
-
-แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
-
-tryck
-
-tratt
-
-ทางเข้า
tang-kâo′
-
-kalender
-
-สะพาน
sà′-pan
-
-bro
-
-ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
-
-ความดัน
kwam-dan′
-
-การขับขี่
gan-kàp′-kèe
-
-stadskarta
-
-kvinnlig elev
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/21/2019
0
0:00 sec