0

0

-
-கடவுள்
kaṭavuḷ
-
-‫المقبرة‬
elmakbara
-
-‫الركل‬
errakel
-
-அக்கார்டியன்
akkārṭiyaṉ
-
-‫البرتقال الأحمر‬
elbortokaal elahmar
-
-‫الأكورديون‬
elokoordyoon
-
-‫الربط فى دوامة‬
errabta fi dawwaama
-
-இரத்த வண்ண ஆரஞ்சு
iratta vaṇṇa ārañcu
-
-சரசமாடுவது
caracamāṭuvatu
-
-‫عجلة الماء ‬
ajalt elmaa'
-
-பிணைப்பு சுழல்
piṇaippu cuḻal
-
-‫مغازلة‬
elmoghaazala
-
-உதை
utai
-
-‫مكبر الصوت‬
mokaber essawet
-
-இடுகாடு
iṭukāṭu
-
-‫الله‬
allaah
-
-ஒலிபெருக்கி
oliperukki
-
-நீர்ச் சக்கரம்
nīrc cakkaram
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec