0

0

-
-விமானம்
vimāṉam
-
-இசைக் கலைஞர்
icaik kalaiñar
-
-உறை நீர் மணி
uṟai nīr maṇi
-
-ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
havā'ī aḍā
-
-சூரியஸ்தமம்
cūriyastamam
-
-இயந்திர மனிதன்
iyantira maṉitaṉ
-
-ਰੋਬੋਟ
rōbōṭa
-
-ਵਿਮਾਨ
vimāna
-
-ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ
sūraja chupaṇā
-
-நறுமணக் கலவை
naṟumaṇak kalavai
-
-ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
-
-ਸੰਗੀਤਕਾਰ
sagītakāra
-
-பனி
paṉi
-
-ਪਾਲਾ
pālā
-
-ਇੱਤਰ
itara
-
-டாஃபடில்
ṭāḥpaṭil
-
-வானூர்தி நிலையம்
vāṉūrti nilaiyam
-
-ਹਿਮਲੰਬ
himalaba
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/18/2019
0
0:00 sec