0

0

-
-கடல் ஆமை
kaṭal āmai
-
-telecomandă
-
-leopard
-
-lumina de neon
-
-broască țestoasă
-
-ஒற்றுமை
oṟṟumai
-
-solidaritatea
-
-மிருகம்
mirukam
-
-எதிர்ப்புப் பேரணி
etirppup pēraṇi
-
-தொலைக் கட்டுப்பாடு
tolaik kaṭṭuppāṭu
-
-சிறுத்தை
ciṟuttai
-
-animal
-
-நியான் விளக்கு
niyāṉ viḷakku
-
-தேர்ந்தெடுப்பு
tērnteṭuppu
-
-marş de protest
-
-piscină
-
-நீச்சல் குளம்
nīccal kuḷam
-
-alegere
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


02/15/2019
0
0:00 sec