0

0

-
-மலர் பானை
malar pāṉai
-
-பெரிதாக்குதல்
peritākkutal
-
-วาฟเฟิล
wâf-fer̶n
-
-மேசைக் கால்பந்து
mēcaik kālpantu
-
-กระถางดอกไม้
grà′-tǎng-dàwk-mái′
-
-குழந்தை
kuḻantai
-
-การขยาย
ga-rók′-yai
-
-หม้อหุงต้ม
mâw-hǒong′-dhôm′
-
-கைத்தடி
kaittaṭi
-
-வெப்பக் காற்று பலூன்
veppak kāṟṟu palūṉ
-
-เด็ก
dèk′
-
-ขยะ
kà′-yà′
-
-บอลลูนร้อน
bawn-loon-ráwn
-
-குப்பை
kuppai
-
-வாஃபல்
vāḥpal
-
-ฟุตบอลโต๊ะ
fóot′-bawn-dhó′
-
-ไม้เท้า
mái-táo
-
-சமையல் பாத்திரம்
camaiyal pāttiram
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/22/2019
0
0:00 sec