0

0

-
-தலைநகரம்
talainakaram
-
-tekne limanı
-
-sokak lambası
-
-suç
-
-çöp
-
-நீர்க் கோபுரம்
nīrk kōpuram
-
-bank
-
-குப்பை
kuppai
-
-குற்றம்
kuṟṟam
-
-தெரு விளக்கு
teru viḷakku
-
-neon ışık
-
-படகுத் துறைமுகம்
paṭakut tuṟaimukam
-
-su kulesi
-
-havaalanı
-
-நியான் விளக்கு
niyāṉ viḷakku
-
-sermaye
-
-பூங்கா பெஞ்சு
pūṅkā peñcu
-
-வானூர்தி நிலையம்
vāṉūrti nilaiyam
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/21/2019
0
0:00 sec