0

0

-
-హెలికాప్టర్
helikāpṭar
-
-ነክታሪን
nekitarīni
-
-విజయము
vijayamu
-
-ሃውልት
hawiliti
-
-మంచు మనిషి
man̄cu maniṣi
-
-టొమాటో పండు
ṭomāṭō paṇḍu
-
-మేజోడు
mējōḍu
-
-ውጤት
wit’ēti
-
-సముద్ర తీరము
samudra tīramu
-
-ካልሲ
kalisī
-
-የባህር ዳርቻ
yebahiri daricha
-
-ቲማቲም
tīmatīmi
-
-అద్దెకు ఇచ్చుట
addeku iccuṭa
-
-የበረዶ ሰው
yeberedo sewi
-
-ప్రతిమ
pratima
-
-ቤት ማከራየት
bēti makerayeti
-
-ఓ రకం పండు
ō rakaṁ paṇḍu
-
-ሄሊኮብተር
hēlīkobiteri
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/22/2019
0
0:00 sec