0

0

-
-ఎత్తివేయుట
ettivēyuṭa
-
-ఫ్లిప్-ఫ్లాప్
phlip-phlāp
-
-రక్తవర్ణపు నారింజ
raktavarṇapu nārin̄ja
-
-футболен стадион
futbolen stadion
-
-ధర సూచీ
dhara sūcī
-
-చెక్కు
cekku
-
-водна кула
vodna kula
-
-калъф за цигулка
kalŭf za tsigulka
-
-чек
chek
-
-червен портокал
cherven portokal
-
-етикет
etiket
-
-джапанки
dzhapanki
-
-వాయులీనపు పెట్టె
vāyulīnapu peṭṭe
-
-శతాబ్దము
śatābdamu
-
-век
vek
-
-ఫుట్ బాల్ స్టేడియం
phuṭ bāl sṭēḍiyaṁ
-
-окачване
okachvane
-
-నీటి టవర్
nīṭi ṭavar
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/20/2019
0
0:00 sec