0

0

-
-వైవాహిక బంధము
vaivāhika bandhamu
-
-స్కీ లిఫ్ట్
skī liphṭ
-
-జెల్లీ చేప
jellī cēpa
-
-జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత
jata koṇḍilu unna oka samudra pīta
-
-šljiva
-
-శప్తాలు పండు చెట్టు
śaptālu paṇḍu ceṭṭu
-
-meduza
-
-సూటు
sūṭu
-
-విడాకులు
viḍākulu
-
-rak
-
-రేగు
rēgu
-
-odijelo
-
-దంతాలు
dantālu
-
-razvod braka
-
-skijaška žičara
-
-zub
-
-breskva
-
-brak
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec