0

0

-
-మేడిపండు
mēḍipaṇḍu
-
-republika
-
-ఎరుపు ద్రాక్షరసము
erupu drākṣarasamu
-
-malina
-
-červené víno
-
-dcera
-
-గణతంత్రరాజ్యము
gaṇatantrarājyamu
-
-హత్య
hatya
-
-gumová kachnička
-
-చాప
cāpa
-
-మెట్ల వరుస
meṭla varusa
-
-podložka
-
-vražda
-
-rampa
-
-socha
-
-కుమార్తె
kumārte
-
-రబ్బరు బాతు
rabbaru bātu
-
-ప్రతిమ
pratima
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/27/2020
0
0:00 sec