0

0

-
-భవిష్యత్తు
bhaviṣyattu
-
-రెండు వైపులా సంచరించు మార్గము
reṇḍu vaipulā san̄carin̄cu mārgamu
-
-పిండం
piṇḍaṁ
-
-embryo
-
-గుర్రపు నాడా
gurrapu nāḍā
-
-ničení
-
-ఆనకట్ట
ānakaṭṭa
-
-obousměrný provoz
-
-rozvod
-
-budoucnost
-
-విధ్వంసం
vidhvansaṁ
-
-podkova
-
-గ్రుడ్డు పెంకు
gruḍḍu peṅku
-
-విడాకులు
viḍākulu
-
-dům
-
-pohárek na vejce
-
-přehrada
-
-ఇల్లు
illu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec