0

0

-
-బెండ కాయ
beṇḍa kāya
-
-కాఫీ పౌడర్లో కలిపే చికోరీ పౌడర్
kāphī pauḍarlō kalipē cikōrī pauḍar
-
-బ్రోకలీ
brōkalī
-
-జుచ్చిని
juccini
-
-squash'en
-
-koglen
-
-broccolien
-
-గంట మిరియాలు
gaṇṭa miriyālu
-
-sellerien
-
-మిరపకాయ
mirapakāya
-
-okra bønnen
-
-సెలెరీ
selerī
-
-julesalaten
-
-దుంప
dumpa
-
-chilien
-
-peberfrugten
-
-majskolben
-
-మొక్క జొన్న
mokka jonna
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/20/2019
0
0:00 sec