0

0

-
-అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము
akārḍiyan-okarakamu vādya yantramu
-
-balalaikaen
-
-banjoen
-
-గాలి వాద్యము
gāli vādyamu
-
-గిటార్
giṭār
-
-డ్రమ్
ḍram
-
-guitaren
-
-సంగీతం
saṅgītaṁ
-
-సన్నాయి వాయిద్యం
sannāyi vāyidyaṁ
-
-బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము
bālalaikā -okarakamu vādya yantramu
-
-గ్రాండ్ పియానో
grāṇḍ piyānō
-
-musikken
-
-klarinetten
-
-harmonikaen
-
-trommen
-
-flyglet
-
-బాంజో
bān̄jō
-
-trompeten
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/19/2019
0
0:00 sec