0

0

-
-సూటు
sūṭu
-
-garbage bag
-
-మిరియాల పొడి కదపునది
miriyāla poḍi kadapunadi
-
-ప్రేక్షకుడు
prēkṣakuḍu
-
-construction site
-
-hurricane
-
-suit
-
-pool
-
-desktop
-
-pepper shaker
-
-noodle
-
-నూడుల్
nūḍul
-
-spectator
-
-నిర్మాణ స్థలం
nirmāṇa sthalaṁ
-
-సుడిగాలి
suḍigāli
-
-డెస్క్ టాప్
ḍesk ṭāp
-
-కొలను
kolanu
-
-చెత్త సంచీ
cetta san̄cī
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/26/2019
0
0:00 sec