0

0

-
-ఒక విధమైన ఒంటె
oka vidhamaina oṇṭe
-
-సింహము
sinhamu
-
-నీటి గుర్రము
nīṭi gurramu
-
-దుప్పి కొమ్ములు
duppi kom'mulu
-
-jávorszarvas
-
-rozmár
-
-láma
-
-శివంగి
śivaṅgi
-
-gorilla
-
-గొరిల్లా
gorillā
-
-krokodil
-
-దుప్పి
duppi
-
-గుర్రము
gurramu
-
-మొసలి
mosali
-
-oroszlán
-
-agancs
-
-
-
-hiúz
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/24/2019
0
0:00 sec