0

0

-
-సిడి
siḍi
-
-డిస్కోతెక్
ḍiskōtek
-
-la lavastoviglie
-
-క్రిస్మస్ బహుమతి
krismas bahumati
-
-il raccolto
-
-il regalo di Natale
-
-బన్ను
bannu
-
-పాత్రలు శుభ్రం చేయునది
pātralu śubhraṁ cēyunadi
-
-పొయ్యి
poyyi
-
-పంటకోత
paṇṭakōta
-
-il camino
-
-il cd
-
-il divieto di sorpasso
-
-la discoteca
-
-ఇంటి నంబర్
iṇṭi nambar
-
-il numero civico
-
-ప్రవేశానుమతి లేని మార్గము
pravēśānumati lēni mārgamu
-
-il panino
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec