0

0

-
-సురక్షితము
surakṣitamu
-
-కార్యాలయము
kāryālayamu
-
-ფაილი
paili
-
-విరామం
virāmaṁ
-
-పిడికిలి గ్రుద్దు
piḍikili gruddu
-
-სახვრეტელა
sakhvret’ela
-
-შესვენება
shesveneba
-
-სამუშაო ადგილი
samushao adgili
-
-బ్రీఫ్ కేస్
brīph kēs
-
-სეიფი
seipi
-
-నోటు పుస్తకము
nōṭu pustakamu
-
-దస్త్రము
dastramu
-
-საქაღალდე
sakaghalde
-
-ოფისი
opisi
-
-డైరెక్టరీ
ḍairekṭarī
-
-కార్యస్థానము
kāryasthānamu
-
-რვეული
rveuli
-
-პორტფელი
p’ort’peli
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


07/19/2019
0
0:00 sec