0

0

-
-అంధత్వము
andhatvamu
-
-వంగ చెట్టు
vaṅga ceṭṭu
-
-
jul
-
-తీగ
tīga
-
-పత్రిక
patrika
-
-물놀이용 공
mulnol-iyong gong
-
-
kkoch
-
-나비 매듭
nabi maedeub
-
-సముద్రతీరపు బంతి
samudratīrapu banti
-
-ఈటె రూపములో ఉన్న శస్త్ర సాధనము
īṭe rūpamulō unna śastra sādhanamu
-
-잡지
jabji
-
-우유병
uyubyeong
-
-స్పాంజి
spān̄ji
-
-పాల సీసా
pāla sīsā
-
-블라인드
beullaindeu
-
-스펀지
seupeonji
-
-పూయు
pūyu
-
-가지
gaji
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/25/2019
0
0:00 sec