0

0

-
-విండ్ టర్బైన్
viṇḍ ṭarbain
-
-пинг-понг топче
ping-pong topče
-
-వధువు
vadhuvu
-
-ద్రాక్షపండు
drākṣapaṇḍu
-
-весник
vesnik
-
-автомобилот
avtomobilot
-
-музика
muzika
-
-ప్రదర్శన
pradarśana
-
-турбина на ветер
turbina na veter
-
-కారు
kāru
-
-пешкир
peškir
-
-సంగీతం
saṅgītaṁ
-
-грејпфрут
greJpfrut
-
-స్నానపు తువాలు
snānapu tuvālu
-
-демонстрација
demonstraciJa
-
-предлог
predlog
-
-వార్తాపత్రిక
vārtāpatrika
-
-టేబుల్ టెన్నిస్ బంతి
ṭēbul ṭennis banti
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec