0

0

-
-ఆహారము
āhāramu
-
-బ్యాటరీ
byāṭarī
-
-ప్లాస్టిక్
plāsṭik
-
-ei vakt
-
-యంత్రము
yantramu
-
-అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక
antarikṣa vyōma nauka
-
-మసిడబ్బా
masiḍabbā
-
-ei maurtue
-
-årstider (pl.)
-
-ఋతువులు
r̥tuvulu
-
-eit fôr
-
-ei romferje
-
-ein plast
-
-eit oskebeger
-
-ei maskin
-
-eit batteri
-
-గార్డు
gārḍu
-
-చీమల పుట్ట
cīmala puṭṭa
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/25/2019
0
0:00 sec