0

0

-
-ముండ్లతీగ
muṇḍlatīga
-
-ਬਰਫ ਸਕੇਟ
barapha sakēṭa
-
-ਸੈਨਾ
sainā
-
-క్రేను
krēnu
-
-ਕਰੇਨ
karēna
-
-ਛੇਦ
chēda
-
-కత్తిరించు రంపము
kattirin̄cu rampamu
-
-సైన్యము
sain'yamu
-
-ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ
phalāpī ḍisaka
-
-రంధ్రము
randhramu
-
-ఫ్లాపీ డిస్క్
phlāpī ḍisk
-
-మంచు స్కేట్
man̄cu skēṭ
-
-మొక్కలపై నీరు చల్లు పాత్ర
mokkalapai nīru callu pātra
-
-భూషణము
bhūṣaṇamu
-
-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸਤਰ
pāṇī dā kanasatara
-
-ਬ੍ਰੋਚ
brōca
-
-ਆਰਾ
ārā
-
-ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ
kaḍēdāra tāra
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec