0

0

-
-సందేహము
sandēhamu
-
-etui
-
-దంతాలు
dantālu
-
-బేకరీలో తయారు చేయబడిన కేకు
bēkarīlō tayāru cēyabaḍina kēku
-
-polowanie
-
-ciastko
-
-ząb
-
-kamera filmowa
-
-ogień
-
-wątpliwość
-
-మందు
mandu
-
-వేటాడు
vēṭāḍu
-
-సినిమా కెమెరా
sinimā kemerā
-
-deska do krojenia
-
-lekarstwo
-
-అగ్ని
agni
-
-కేసు
kēsu
-
-కత్తిపీట
kattipīṭa
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/21/2019
0
0:00 sec