0

0

-
-నగరము
nagaramu
-
-o vento
-
-సీసా మూత తెరచు పరికరము
sīsā mūta teracu parikaramu
-
-గాలి
gāli
-
-చీలిక
cīlika
-
-చెత్తకాగితాల బుట్ట
cettakāgitāla buṭṭa
-
-o terno
-
-ఇటుకల ఇల్లు
iṭukala illu
-
-o ímã
-
-o cesto de papéis
-
-a cidade
-
-o abridor de garrafas
-
-a casa de tijolo (de alvenaria)
-
-మతగురువు
mataguruvu
-
-సూటు
sūṭu
-
-అయస్కాంతము
ayaskāntamu
-
-o bispo
-
-a fenda
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec