0

0

-
-డైరెక్టరీ
ḍairekṭarī
-
-partner
-
-పొరుగువారు
poruguvāru
-
-bala sena
-
-poroka
-
-imenik
-
-వివాహవేడుక
vivāhavēḍuka
-
-పైభాగం కప్పు వేయబడిన చిన్న పడవ
paibhāgaṁ kappu vēyabaḍina cinna paḍava
-
-సురక్షిత కొక్కెము
surakṣita kokkemu
-
-కాలమ్
kālam
-
-ఎండుగడ్డి బేళ్ళు
eṇḍugaḍḍi bēḷḷu
-
-బరువు
baruvu
-
-steber
-
-varnostna sponka
-
-భాగస్వామి
bhāgasvāmi
-
-sosed
-
-teža
-
-kajak
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/20/2020
0
0:00 sec