0

0

-
-మోటార్ సైకిల్
mōṭār saikil
-
-లోయ
lōya
-
-долина
dolina
-
-обелиск
obelisk
-
-వేయించిన గుడ్డు
vēyin̄cina guḍḍu
-
-సంచరించు వ్యక్తి
san̄carin̄cu vyakti
-
-ఇత్తడి
ittaḍi
-
-అరెస్టు
aresṭu
-
-хапшење
hapšenje
-
-јаје на око
jaje na oko
-
-కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
kinda nālugu pakkalanuṇḍi kūcigā paiki pōyē stambhaṁ
-
-మతగురువు
mataguruvu
-
-мотоцикл
motorcikl
-
-వోల్టేజ్
vōlṭēj
-
-напон
napon
-
-бискуп
biskup
-
-колица
kolica
-
-месинг
mesing
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/27/2020
0
0:00 sec