0

0

-
-การหมั้น
gan-mân′
-
-น้ำตาล
nám′-dhan
-
-‫الكحول‬
elkohool
-
-ม้า
má
-
-‫جهاز الرد على المكالمات‬
jihaaz errad alaa elmokaalamaat
-
-เครื่องหนีบ
krêuang-nèep
-
-‫الملزمة‬
elmelzama
-
-‫الحصان‬
elhissaan
-
-‫النوتة‬
ennota
-
-ตัวโน้ต
dhua-nót
-
-‫المعرفة‬
elmaearifa
-
-‫السكر‬
essokkar
-
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
krêuang-dèum-æn-gaw-haw
-
-‫الخطوبة‬
elkhotba
-
-ความรู้
kwam-róo
-
-‫الشبكة‬
eshshabaka
-
-เครือข่าย
kreua-kài
-
-เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/27/2020
0
0:00 sec