0

0

-
-ต้นไม้
dhôn′-mái
-
-raindrop
-
-tree
-
-radish
-
-relationship
-
-กระเบื้อง
grà′-bêuang
-
-หัวไชเท้า
hǔa-chai′-táo
-
-หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
-
-tile
-
-ความสัมพันธ์
kwam-sǎm′-pan′
-
-spinning wheel
-
-direction
-
-เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
-
-ทิศทาง
tít′-tang
-
-หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
-
-ล้อหมุน
láw-mǒon′
-
-handicraft
-
-printer
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec