0

0

-
-ขยะ
kà′-yà′
-
-ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
-
-hunnik
-
-คลอง
klawng
-
-veetase
-
-kanal
-
-taaskasutus
-
-เกาะ
gàw′
-
-เนินทราย
ner̶n-sai
-
-liustik
-
-เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
-
-ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
-
-jäätmed
-
-การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
-
-กอง
gawng
-
-põllumajandus
-
-saar
-
-liivaluide
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec