0

0

-
-de vlag
-
-de blikopener
-
-ที่เปิดกระป๋อง
têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
-
-de babyschaal
-
-งานเทศกาล
ngan-tâyt-gan
-
-เครื่องชั่งทารก
krêuang-châng′-ta-rók′
-
-ธง
tong′
-
-de wissel
-
-de stoffer
-
-de braam
-
-เครื่องร่อน
krêuang-râwn
-
-de koolrabi
-
-ที่ตักขยะ
têe-dhàk′-kà′-yá′
-
-แบล็คเบอร์รี่
blàek ber rêe
-
-ประแจรถไฟ
phrà′-jæ-rót′-fai′
-
-het zweefvliegtuig
-
-het volksfeest
-
-กะหล่ำปม
gà′-làm′-bhom′
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/29/2020
0
0:00 sec