0

0

-
-ลวด
lûat
-
-de noodrem
-
-ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
-
-de bouwval
-
-การพอกหน้า
gan-pâwk-nâ
-
-เบรกฉุกเฉิน
bà′-ràyk-chòok′-chěr̶n
-
-พ่อแม่
pâw-mæ̂
-
-เดินรถทางเดียว
der̶n-rót′-tang-deeo
-
-de draad
-
-de ouders
-
-de inspanning
-
-de vakantie
-
-การพักร้อน
gan-pák′-ráwn
-
-het cement
-
-ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
-
-ปูนซีเมนต์
bhoon-see-mayn
-
-de eenrichtingsweg
-
-het gezichtsmasker
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec