0

0

-
-o moinho de café
-
-ปราสาท
bhra-sàt
-
-a janela de vidro
-
-เครื่องบดกาแฟ
krêuang-bòt′-ga-fæ
-
-o damasco
-
-ไม้บรรทัด
mái-ban′-tát′
-
-a pena
-
-ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
-
-การภาวนา
gan-pao-na
-
-a vinha
-
-รองเท้าบูทยาง
rawng-táo-bòot-yang
-
-o castelo
-
-as galochas
-
-a régua
-
-a oração
-
-ขนนก
kǒn′-nók′
-
-หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
-
-บ๊วย
búay′
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/20/2020
0
0:00 sec