0

0

-
-ਗੈਲਰੀ
gailarī
-
-
-
-ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ
śataraja dī khēḍa
-
-ਸ਼ੈਂਪੇਨ
śaimpēna
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ਬਕਸਾ
bakasā
-
-ਥਾਲ
thāla
-
-
-
-ਕੈਫੇ
kaiphē
-
-
-
-
-
-ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ
bī'ara dī bōtala
-
-
-
-ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ
tharamasa phalāsaka
-
-ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ
varaka saṭēśana
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec