0

0

-
-นักวิ่งมาราธอน
nák′-wîng′-ma-ra-tawn
-
-สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
-
-
-
-ปู่ย่า,ตายาย
bhòo-yâ-dha-yai
-
-
-
-
-
-
-
-สุสาน
sòo′-sǎn
-
-
-
-
-
-ลิฟท์สกี
líf′-sà′-gee
-
-ผักชีฝรั่ง
pàk′-chee-fà′-ràng′
-
-
-
-ริมฝีปาก
rim′-fěe-bhàk
-
-การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
-
-
-
-
-
-แปรง
bhræng
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/25/2019
0
0:00 sec