0

0

-
-lahja
-
-romutus
-
-втома
vtoma
-
-lapanen
-
-наручники
naruchnyky
-
-відро для сміття
vidro dlya smittya
-
-tuoli
-
-подарунок
podarunok
-
-hammastikku
-
-телевізійна камера
televiziyna kamera
-
-звалище
zvalyshche
-
-зубочистка
zubochystka
-
-рукавиця
rukavytsya
-
-televisiokamera
-
-käsiraudat
-
-стілець
stiletsʹ
-
-väsymys
-
-roskakori
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/25/2019
0
0:00 sec