0

0

-
-చిన్నమోటారు సైకిలు
cinnamōṭāru saikilu
-
-мопед
moped
-
-రెండు చక్రాల వాహనము
reṇḍu cakrāla vāhanamu
-
-మేళము
mēḷamu
-
-క్యారట్ దుంప
kyāraṭ dumpa
-
-мийник вікон
myynyk vikon
-
-కిటికీలు శుభ్రపరచునది
kiṭikīlu śubhraparacunadi
-
-వ్యాయామపు బంతి
vyāyāmapu banti
-
-కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
kinda nālugu pakkalanuṇḍi kūcigā paiki pōyē stambhaṁ
-
-морква
morkva
-
-ансамбль
ansamblʹ
-
-обеліск
obelisk
-
-ангел
anhel
-
-కేంద్రము
kēndramu
-
-моторолер
motoroler
-
-гімнастичний м'яч
himnastychnyy m'yach
-
-середина
seredyna
-
-దేవదూత
dēvadūta
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec