0

0

-
-cảm tình
-
-obelisk
-
-hải đăng
-
-màn hình
-
-window cleaner
-
-cây gậy
-
-lighthouse
-
-screen
-
-mouth organ
-
-thợ lau chùi cửa sổ
-
-affection
-
-boredom
-
-walking stick
-
-nỗi buồn chán
-
-kèn acmônica
-
-cuộc tuần hành phản đối
-
-protest march
-
-tháp đài tưởng niệm
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/31/2020
0
0:00 sec