0

0

-
-trò chơi bóng rổ
-
-冲浪者
chōnglàng zhě
-
-马术
mǎshù
-
-双体船
shuāng tǐ chuán
-
-状况
zhuàngkuàng
-
-hình dạng
-
-篮球
lánqiú
-
-người cưỡi ngựa
-
-người lướt sóng
-
-trò chơi bóng bàn
-
-cuộc đua xe hơi
-
-chiếc thuyền đôi
-
-vận động viên trượt tuyết trên ván
-
-赛马
sàimǎ
-
-滑雪板者
huáxuěbǎn zhě
-
-cuộc đua ngựa
-
-乒乓球
pīngpāng qiú
-
-赛车
sàichē
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/19/2019
0
0:00 sec