0

0

-
-bone
-
-水果沙拉
shuǐguǒ shālā
-
-taxi
-
-椒盐脆饼棒
jiāoyán cuì bǐng bàng
-
-pretzel sticks
-
-fruit salad
-
-马铃薯
mǎlíngshǔ
-
-出租车
chūzū chē
-
-detective
-
-hand
-
-potato
-
-kangaroo
-
-
-
-袋鼠
dàishǔ
-
-ramp
-
-侦探
zhēntàn
-
-坡道
pō dào
-
-
shǒu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec