0

0

-
-en fallskjerm
-
-et hopp
-
-kraft
-
-fisking
-
-et spydkast
-
-跳跃
tiàoyuè
-
-跳高
tiàogāo
-
-ei målskive
-
-健身球
jiànshēn qiú
-
-ei golfklubbe
-
-
tiào
-
-降落伞
jiàngluòsǎn
-
-标枪
biāoqiāng
-
-靶子
bǎzi
-
-en treningsball
-
-et høydehopp
-
-高尔夫球棒杆
gāo'ěrfū qiú bàng gān
-
-钓鱼
diàoyú
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


11/21/2019
0
0:00 sec