משחקים

מספר תמונות : 2 מספר אפשרויות : 3 זמן בשניות : 6 שפות מוצגות : הצג את שתי השפות

0

0

שנן את התמונות!
מה חסר?
יחסית
מימין, היא נראית יחסית צעירה יותר.
jämförelsevis
På höger sida ser hon jämförelsevis yngre ut.
לפני
זהו המשאית החדשה, והנהג עומד לפניו.
före
Det är den nya lastbilen, och föraren står framför den.
בצורה מדויקת
צריך לקרוא את החוזה בצורה מדויקת.
precis
Man måste läsa kontraktet noggrant.