למד את האלפבית Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

למד לקרוא ולדבר אלפבית בשפות זרות באינטרנט. יותר מ-40 אלפביתים זמינים.

אלפבית חיוני ללמוד אם אתה רוצה לקרוא ולכתוב בשפה שאתה לומד. הם מספקים מידע שימושי על צלילי אותיות בשפות ועוזרים לך להישמע טבעי יותר כשאתה מדבר. גלול מטה ובחר מתוך למעלה מ-40 אלפבית כדי להתחיל ללמוד עכשיו.

he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
a - [a]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
be - [be]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
che - [tʃ]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
de - [d̪e]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
e - [e]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
efe - ['efe]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
i o i latina - [i]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
ka - [ka]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
ele - ['ele]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
eme - ['eme]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
ene - ['ene]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
o - [o]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
pe - [pe]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
cu - [ku]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
erre - ['ere]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
ese - ['ese]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
te - [t̪e]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
u - [u]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
equis - ['ekis]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
he - Alphabet Image he - Alphabet Image he - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]