Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
pokazati put
Hrabre životinje pokazale su put.
montri la vojon
La bravaj bestoj montris la vojon.
upravljati
Već može upravljati svojim autom.
direkti
Li jam povas direkti sian aŭton.
prigušiti
Morate prigušiti svjetla!
malfortigi
Vi devas malfortigi la farojn!