Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
opljačkati
Želi je opljačkati za novac.
लुटणे
त्याला तिचा पैसा लुटायचा आहे.
zvati
Može zvati samo tijekom pauze za ručak.
कॉल करणे
तिने फक्त तिच्या जेवणाच्या वेळेत कॉल करू शकते.
prenijeti
Roba se prenosi na brod.
हस्तांतरण करणे
माल जहाजावर हस्तांतरण केला जातोय.