Zbirka izraza

hr U kuhinji   »   te వంటగదిలో

19 [devetnaest]

U kuhinji

U kuhinji

19 [పంతొమ్మిది]

19 [Pantom\'midi]

వంటగదిలో

[Vaṇṭagadilō]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski telugu igra Više
Imaš li novu kuhinju? మీ---క-త----ంటగ-ి-ఉం--? మ-క- క-త-త వ-టగద- ఉ-ద-? మ-క- క-త-త వ-ట-ద- ఉ-ద-? ----------------------- మీకు కొత్త వంటగది ఉందా? 0
M--- ----a--a-ṭa---i --d-? Mīku kotta vaṇṭagadi undā? M-k- k-t-a v-ṇ-a-a-i u-d-? -------------------------- Mīku kotta vaṇṭagadi undā?
Što ćeš danas kuhati? ఈర--- మ--- ఏమ- -ండ-ద--ని అ--కు-----నార-? ఈర-జ- మ-ర- ఏమ- వ-డ-ద-మన- అన-క--ట-న-న-ర-? ఈ-ో-ు మ-ర- ఏ-ి వ-డ-ద-మ-ి అ-ు-ు-ట-న-న-ర-? ---------------------------------------- ఈరోజు మీరు ఏమి వండుదామని అనుకుంటున్నారు? 0
Īr-----īru -mi va--u---ani ---ku-ṭu---ru? Īrōju mīru ēmi vaṇḍudāmani anukuṇṭunnāru? Ī-ō-u m-r- ē-i v-ṇ-u-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u- ----------------------------------------- Īrōju mīru ēmi vaṇḍudāmani anukuṇṭunnāru?
Kuhaš li na struju ili na plin? మీర--ఎ-ె-్-్-ి-్ -ే---గ-య-స- స్-ౌ-్ --న--ీద-వ-డ-త---? మ-ర- ఎల-క-ట-ర-క- ల-ద- గ-య-స- స-ట-వ- ద-న-మ-ద వ-డ-త-ర-? మ-ర- ఎ-ె-్-్-ి-్ ల-ద- గ-య-స- స-ట-వ- ద-న-మ-ద వ-డ-త-ర-? ----------------------------------------------------- మీరు ఎలెక్ట్రిక్ లేదా గ్యాస్ స్టౌవ్ దేనిమీద వండుతారు? 0
Mī-u ele-ṭr-- ---ā -yās-sṭ-u--dēnim--a-v--ḍut-ru? Mīru elekṭrik lēdā gyās sṭauv dēnimīda vaṇḍutāru? M-r- e-e-ṭ-i- l-d- g-ā- s-a-v d-n-m-d- v-ṇ-u-ā-u- ------------------------------------------------- Mīru elekṭrik lēdā gyās sṭauv dēnimīda vaṇḍutāru?
Trebam li narezati luk? న-ను ఉ-్----య-----ర-న-? న-న- ఉల-ల-ప-యలన- తరగన-? న-న- ఉ-్-ి-ా-ల-ు త-గ-ా- ----------------------- నేను ఉల్లిపాయలను తరగనా? 0
Nēnu ul-ipāy-lanu--a----n-? Nēnu ullipāyalanu taraganā? N-n- u-l-p-y-l-n- t-r-g-n-? --------------------------- Nēnu ullipāyalanu taraganā?
Trebam li oguliti krumpir? నేను------ా--ం-ల త-----తీయనా? న-న- బ-గ-ళ-ద--పల త-క-క-త-యన-? న-న- బ-గ-ళ-ద-ం-ల త-క-క-త-య-ా- ----------------------------- నేను బంగాళాదుంపల తొక్కుతీయనా? 0
Nēn--ba-g-ḷ----p--- t-kkut---nā? Nēnu baṅgāḷādumpala tokkutīyanā? N-n- b-ṅ-ā-ā-u-p-l- t-k-u-ī-a-ā- -------------------------------- Nēnu baṅgāḷādumpala tokkutīyanā?
Trebam li oprati salatu? నే----ో--ూ-ని----న-? న-న- త-టక-రన- కడగన-? న-న- త-ట-ూ-న- క-గ-ా- -------------------- నేను తోటకూరని కడగనా? 0
Nēnu tō----r--i k-ḍa-an-? Nēnu tōṭakūrani kaḍaganā? N-n- t-ṭ-k-r-n- k-ḍ-g-n-? ------------------------- Nēnu tōṭakūrani kaḍaganā?
Gdje su čaše? గ-ల-స----ఎ-----ఉన--ాయి? గ-ల-స-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ల-స-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- గ్లాసులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gl------e-ka-- -nn-yi? Glāsulu ekkaḍa unnāyi? G-ā-u-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Glāsulu ekkaḍa unnāyi?
Gdje je posuđe? గ-న్-ెలు-ఎ-్-డ ఉన్నాయ-? గ-న-న-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-న-న-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- గిన్నెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G----l--e-k--- u-nāy-? Ginnelu ekkaḍa unnāyi? G-n-e-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Ginnelu ekkaḍa unnāyi?
Gdje je pribor za jelo? చ-చా-ూ--త్-ు-ూ--క-క----్న-య-? చ-చ-ల--కత-త-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? చ-చ-ల---త-త-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------------- చంచాలూ-కత్తులూ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
C---c-lū-k---ul- ek-aḍ- --n--i? Can-cālū-kattulū ekkaḍa unnāyi? C-n-c-l---a-t-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------- Can̄cālū-kattulū ekkaḍa unnāyi?
Imaš li otvarač za konzerve? క-యాన- న--త---చే -ర---ం ఎక-కడ-ఉంద-? క-య-న- న- త-ర-చ- పర-కర- ఎక-కడ ఉ-ద-? క-య-న- న- త-ర-చ- ప-ి-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- క్యాన్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
Kyā- ni --ri-- --rik------kk----un-i? Kyān ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi? K-ā- n- t-r-c- p-r-k-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------------- Kyān ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Imaš li otvarač za boce? బ-టిల్-న- ---ిచే పర-----ఎక-కడ-ఉం--? బ-ట-ల- న- త-ర-చ- పర-కర- ఎక-కడ ఉ-ద-? బ-ట-ల- న- త-ర-చ- ప-ి-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- బాటిల్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
Bāṭi-----ter--ē -----ar---ekk--a---di? Bāṭil ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi? B-ṭ-l n- t-r-c- p-r-k-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? -------------------------------------- Bāṭil ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Imaš li vadičep? మ--ద-ద-క---------్ర- ----? మ-వద-ద క-ర-క- స-క-ర- ఉ-ద-? మ-వ-్- క-ర-క- స-క-ర- ఉ-ద-? -------------------------- మీవద్ద కార్క్ స్క్రూ ఉందా? 0
Mī--dd-----k skr- u--ā? Mīvadda kārk skrū undā? M-v-d-a k-r- s-r- u-d-? ----------------------- Mīvadda kārk skrū undā?
Kuhaš li juhu u ovom loncu? మీరు స-----ి ఈ --ండలో --డుతార-? మ-ర- స-ప- న- ఈ క--డల- వ-డ-త-ర-? మ-ర- స-ప- న- ఈ క-ం-ల- వ-డ-త-ర-? ------------------------------- మీరు సూప్ ని ఈ కుండలో వండుతారా? 0
M----sū- -i ī --ṇ--l- va-ḍ--ā-ā? Mīru sūp ni ī kuṇḍalō vaṇḍutārā? M-r- s-p n- ī k-ṇ-a-ō v-ṇ-u-ā-ā- -------------------------------- Mīru sūp ni ī kuṇḍalō vaṇḍutārā?
Pržiš li ribu u ovoj tavi? మీర--చ--ని - ప్-ా-్-ల- వ-యించుత-ర-? మ-ర- చ-పన- ఈ ప-య-న- ల- వ-య--చ-త-ర-? మ-ర- చ-ప-ి ఈ ప-య-న- ల- వ-య-ం-ు-ా-ా- ----------------------------------- మీరు చేపని ఈ ప్యాన్ లో వేయించుతారా? 0
Mīr---ē--ni - p--- l--v----̄---ār-? Mīru cēpani ī pyān lō vēyin-cutārā? M-r- c-p-n- ī p-ā- l- v-y-n-c-t-r-? ----------------------------------- Mīru cēpani ī pyān lō vēyin̄cutārā?
Pečeš li povrće na ovom roštilju? మీ-ు ఈ--ూరగాయలన- - గ్ర-ల--ప- -్ర--్ ---్త--్నార-? మ-ర- ఈ క-రగ-యలన- ఈ గ-ర-ల- ప- గ-ర-ల- చ-స-త-న-న-ర-? మ-ర- ఈ క-ర-ా-ల-ు ఈ గ-ర-ల- ప- గ-ర-ల- చ-స-త-న-న-ర-? ------------------------------------------------- మీరు ఈ కూరగాయలను ఈ గ్రిల్ పై గ్రిల్ చేస్తున్నారా? 0
M-ru ----r--āy-la-- --g----pai g-il c-st-nn-r-? Mīru ī kūragāyalanu ī gril pai gril cēstunnārā? M-r- ī k-r-g-y-l-n- ī g-i- p-i g-i- c-s-u-n-r-? ----------------------------------------------- Mīru ī kūragāyalanu ī gril pai gril cēstunnārā?
Postavljam stol. న-ను బ--ల---సర్దు-ున్--ను న-న- బల-లన- సర-ద-త-న-న-న- న-న- బ-్-న- స-్-ు-ు-్-ా-ు ------------------------- నేను బల్లని సర్దుతున్నాను 0
Nē-u---l---- sa-----nnā-u Nēnu ballani sardutunnānu N-n- b-l-a-i s-r-u-u-n-n- ------------------------- Nēnu ballani sardutunnānu
Ovdje su noževi, vilice i žlice. కత్-ు-ూ---ో--కుల- ----ు -్---్-ు ------ఉ---ా-ి కత-త-ల-, ఫ-ర-క-ల- మర-య- స-ప-న-ల- ఇక-కడ ఉన-న-య- క-్-ు-ూ- ఫ-ర-క-ల- మ-ి-ు స-ప-న-ల- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి ---------------------------------------------- కత్తులూ, ఫోర్కులూ మరియు స్పూన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
K-t--lū,-ph--ku------iy----ū------k-ḍa----āyi Kattulū, phōrkulū mariyu spūnlu ikkaḍa unnāyi K-t-u-ū- p-ō-k-l- m-r-y- s-ū-l- i-k-ḍ- u-n-y- --------------------------------------------- Kattulū, phōrkulū mariyu spūnlu ikkaḍa unnāyi
Ovdje su čaše, tanjuri i salvete. గ్-ాస--ు, ప-లేట-ల--మ--య---్యాప---న--ు -క్---ఉన్-ా-ి గ-ల-స-ల-, ప-ల-ట-ల- మర-య- న-య-ప-క-న-ల- ఇక-కడ ఉన-న-య- గ-ల-స-ల-, ప-ల-ట-ల- మ-ి-ు న-య-ప-క-న-ల- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------------- గ్లాసులు, ప్లేటులు మరియు న్యాప్కిన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
Gl--u-u- -lē---u --r-yu n-y----n-u -----a--nn-yi Glāsulu, plēṭulu mariyu n'yāpkinlu ikkaḍa unnāyi G-ā-u-u- p-ē-u-u m-r-y- n-y-p-i-l- i-k-ḍ- u-n-y- ------------------------------------------------ Glāsulu, plēṭulu mariyu n'yāpkinlu ikkaḍa unnāyi

Učenje i tipovi učenja

Tko prilikom učenja ne napreduje, vjerojatno pogrešno uči. To znači da ne uči shodno svom tipu. Generalno postoji četiri tipa učenja. Ti tipovi su povezani s osjetilima. Postoji auditvni, vizualni, komunikacijski i motorički tip učenja. Auditivni tipovi najbolje pamte ono što čuju. Primjerice, dobro pamte melodije. Tijekom učenja glasno čitaju; vokabular uče naglas. Takvi tipovi često vode monologe. Od velike su im pomoći CD-i ili predavanja. Vizualni tipovi najbolje uče ono što vide. Dakle, za njih je važno čitanje informacija. Prilikom učenja prave puno bilježaka. Također rado uče koristeći sličice, tabele i kartice. Takvi tipovi puno čitaju te sanjaju često i šaroliko. Najbolje uče kad se nalaze u nekom lijepom okruženju. Komunikativni tip preferira razgovore i rasprave. Potrebna mu je interakcija, dakle - razgovor s drugima. Na nastavi postavlja puno pitanja te rado uči u skupini. Motorički tip uči kroz pokret. Preferira metodu učenja u praksi i želi sve isprobati. Prilikom učenja je rado tjelesno aktivan ili žvače žvakaću gumu. Oni ne vole teoriju već eksperimente. Važno je da su gotovo svi ljudi kombinacija tih tipova. Dakle, ne postoji nitko tko bi predstavljao samo jedan tip. Stoga najbolje učimo kad uključimo sva svoja osjetila. Na taj se način naš mozak višestruko aktivira i dobro pohranjuje nove sadržaje. Slušajte, čitajte i razgovarajte o riječima! A nakon toga bavite se sportom!
Dali si znao?
Indonezijski jezik govori više od 160 milijuna ljudi. On je, međutim, materinski jezik samo oko 30 milijuna ljudi. Razlog za to je činjenica da u Indoneziji živi skoro 500 različitih narodnosti. One govore 250 različitih jezika koji se dijele na puno dijalekata. Takva jezička raznolikost može, naravno, izazvati probleme. Današnji indonezijski je stoga uveden kao standardizirani nacionalni jezik. Podučava se u svim školama uporedo s određenim maternjim jezikom. Indonezijski spada u austronezijske jezike. Toliko je usko srodan s malajskim da se oba jezika smatraju skoro identičnim. Učenje indonezijskog donosi puno prednosti. Gramatička pravila nisu mnogo komplicirana. Ni pravopis nije težak. Kod izgovora se može osloniti na način pisanja. Puno indonezijskih riječi potječe iz drugih jezika što olakšava njegovo učenje. A uskoro će indonezijski postati jedan od najvažnijih jezika na svijetu!