Zbirka izraza

hr Veznici 2   »   th คำสันธาน 2

95 [devedeset i pet]

Veznici 2

Veznici 2

95 [เก้าสิบห้า]

gâo-sìp-hâ

คำสันธาน 2

[kam-sǎn-tan]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski tajlandski igra Više
Od kada ona više ne radi? เ-อไ----งา--ั--แต--มื่อ-ร? เ__________________ เ-อ-ม-ท-ง-น-ั-ง-ต-เ-ื-อ-ร- -------------------------- เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร? 0
t------̂i---m--g-n---â---dhæ̀--e-u----i t__________________________________ t-r---a-i-t-m-n-a---h-̂-g-d-æ---e-u---a- ---------------------------------------- tur̶-mâi-tam-ngan-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Od njene udaje? ตั---ต่-ธ-แต่งงานหร--? ตั้________________ ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น-ร-อ- ---------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ? 0
dh-̂-g------t--̶--h--ng--gan-r--u d___________________________ d-a-n---h-̀-t-r---h-̀-g-n-a---e-u --------------------------------- dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan-rěu
Da, ona više ne radi od kada se udala. ใ---เธอไ-่-ำง-น--กเ-ย --้-แต่เ-อ-ต่-งาน ใ_ เ_____________ ตั้____________ ใ-่ เ-อ-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น --------------------------------------- ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน 0
c--̂---u-̶-m--i-----n-a--e--k-l-нy-dh-̂-g-d-æ--t--̶--h-----ng-n c______________________________________________________ c-a-i-t-r---a-i-t-m-n-a---̀-k-l-н---h-̂-g-d-æ---u-̶-d-æ-n---g-n --------------------------------------------------------------- châi-tur̶-mâi-tam-ngan-èek-luнy-dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan
Od kada se udala, više ne radi. ต--งแ--------ง-า- เ--ก--็-ม--ำง--อ---ลย ตั้____________ เ______________ ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น เ-อ-็-็-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย --------------------------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอก็็็ไม่ทำงานอีกเลย 0
dt--g--t-e ter--t-------aa- · -e- m-- ----------è---loie d____ d___ t__ d_____ n____ · t__ m__ t__ n____ è__ l___ d-â-g d-à- t-r d-à-n- n-a-n · t-r m-i t-m n-a-n è-k l-i- -------------------------------------------------------- dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie
Od kada se poznaju, sretni su. ตั-ง---พวก-ข--ู้-ักกั--พ------าม---ามส-ข ตั้______________ พ_____________ ต-้-แ-่-ว-เ-า-ู-จ-ก-ั- พ-ก-็-ข-ม-ค-า-ส-ข ---------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกก็เขามีความสุข 0
d--̂--------p-------̌----́o----k-gan--u-------w-k-̌o-m-̂ek--a---o--k d________________________________________________________ d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---o-o-j-̀---a---u-a---a-w-k-̌---e-e---a---o-o- -------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-róo-jàk-gan-pûak-gâw-kǎo-mêek-wam-sòok
Od kada imaju djecu, izlaze rjeđe. ต----ต่-วกเ-าม--ูก--วก-ข--------่ไป--น--ย ตั้____________ พ___________________ ต-้-แ-่-ว-เ-า-ี-ู- พ-ก-ข-ก-แ-บ-ม-ไ-ไ-น-ล- ----------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาก็แทบไม่ไปไหนเลย 0
d-â-g-dh----ûa--k-̌o-mee-l-̂o---û----------̂w-tæ̂p--a-i---------i----y d_____________________________________________________________ d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---e---o-o---u-a---a-o-g-̂---æ-p-m-̂---h-i-n-̌---u-y ------------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-mee-lôok-pûak-kǎo-gâw-tæ̂p-mâi-bhai-nǎi-luнy
Kada ona telefonira? เ---ทรศ--ท์-อน--น? เ_______________ เ-อ-ท-ศ-พ-์-อ-ไ-น- ------------------ เธอโทรศัพท์ตอนไหน? 0
t--̶--o--s-̀p----w--n-̌i t____________________ t-r---o---a-p-d-a-n-n-̌- ------------------------ tur̶-ton-sàp-dhawn-nǎi
Za vrijeme vožnje? ขณะ-ับร-หรื-? ข__________ ข-ะ-ั-ร-ห-ื-? ------------- ขณะขับรถหรือ? 0
k-------ka-p-r-́t-r-̌u k________________ k-̀-n-́-k-̀---o-t-r-̌- ---------------------- kà-ná-kàp-rót-rěu
Da, dok vozi auto. ใช่---ะที--ธอขั--ถ ใ_ ข__________ ใ-่ ข-ะ-ี-เ-อ-ั-ร- ------------------ ใช่ ขณะที่เธอขับรถ 0
ch-̂i------a--tê--t-r-----p---́t c_________________________ c-a-i-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t --------------------------------- châi-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Ona telefonira dok vozi auto. เ--โ---ัพท์ข--ที่เธ---บ-ถ เ___________________ เ-อ-ท-ศ-พ-์-ณ-ท-่-ธ-ข-บ-ถ ------------------------- เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ 0
tu-̶---n-sa---k-̀-n----e-e--ur̶-k--p-r--t t________________________________ t-r---o---a-p-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t ----------------------------------------- tur̶-ton-sàp-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Ona gleda televiziju dok glača. เธ--ู---ท----ขณ-ที่-ธ--ีด--า เ____________________ เ-อ-ู-ท-ท-ศ-์-ณ-ท-่-ธ-ร-ด-้- ---------------------------- เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า 0
tu-̶-d---t-n-t-́----------t-̂-------rê-t--â t____________________________________ t-r---o---o---a-t-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-r-̂-t-p-̂ --------------------------------------------- tur̶-doo-ton-tát-kà-ná-têe-tur̶-rêet-pâ
Ona sluša glazbu dok rješava zadatke. เ-อฟั--พล--ณ-ท-่เ--ทำง-น เ___________________ เ-อ-ั-เ-ล-ข-ะ-ี-เ-อ-ำ-า- ------------------------ เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน 0
tur----n----á---a-yk-n---te-e-t-r------n--n t_____________________________________ t-r---a-g-p-a---g-̂-k-n-́-t-̂---u-̶-t-m-n-a- -------------------------------------------- tur̶-fang-plá-ngâyk-ná-têe-tur̶-tam-ngan
Ja ne vidim ništa kad ne nosim naočale. ผม-/-ดิฉ-- --งไ-่เ--น------- --- -- - -ิ--นไ-่----่น ผ_ / ดิ__ ม______________ ถ้_ ผ_ / ดิ________ ผ- / ด-ฉ-น ม-ง-ม-เ-็-อ-ไ-เ-ย ถ-า ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-แ-่- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มองไม่เห็นอะไรเลย ถ้า ผม / ดิฉันไม่มีแว่น 0
p-̌m-d-̀-c-ǎ---a-ng----i--ě-----r-i-luн--------̌m---̀--ha-n-m-̂i-m---wæ̂n p______________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-n---a-i-h-̌---̀-r-i-l-н---a---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---æ-n --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mawng-mâi-hěn-à-rai-luнy-tâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-wæ̂n
Ne razumijem ništa kad je glazba tako glasna. ผ-----ิ-ัน-ไม-เข-าใ--ะ----ย -้--นตร-ดังเ-ิน-ป ผ_ / ดิ__ ไ_____________ ถ้____________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ะ-ร-ล- ถ-า-น-ร-ด-ง-ก-น-ป --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป 0
p----dì-ch-̌---a--------jai-a--r---l-н--t----no-t--ee--ang-ge-̶----ai p____________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---̀-r-i-l-н---a-t-n-́---e---a-g-g-r-n-b-a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-à-rai-luнy-tât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
Ne osjećam mirise kad sam prehlađen. ผ- - ด-ฉัน ไ---ด---ิ-น--ไรเลย---นท-่ ผ--- ด--ัน--ป็นห--ด ผ_ / ดิ__ ไ_____________ ต___ ผ_ / ดิ__ เ_____ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ก-ิ-น-ะ-ร-ล- ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ห-ั- -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ตอนที่ ผม / ดิฉัน เป็นหวัด 0
po---di---ha-n------------li-n-a--r-i-l-нy-----n-t--e--------̀-c--̌n-bhen---̀t p_________________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---l-̀---̀-r-i-l-н---h-w---e-e-p-̌---i---h-̌---h-n-w-̀- ------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-glìn-à-rai-luнy-dhawn-têe-pǒm-dì-chǎn-bhen-wàt
Mi uzimamo taksi, аkо kiša pada. เร-จ---่-แ-็ก--- -้า--ตก เ__________ ถ้_____ เ-า-ะ-ั-ง-ท-ก-ี- ถ-า-น-ก ------------------------ เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก 0
r---ja---a-n--t-́k--ê--t---fo-------k r______________________________ r-o-j-̀-n-̂-g-t-́---e-e-t-̂-f-̌---h-̀- -------------------------------------- rao-jà-nâng-tǽk-sêe-tâ-fǒn-dhòk
Ako dobijemo na lotu, ići ćemo na putovanje оko svijeta. เร-จ--ดินท---อ-โลก -้า--า--กล็อ----ี่ เ________________ ถ้____________ เ-า-ะ-ด-น-า-ร-บ-ล- ถ-า-ร-ถ-ก-็-ต-า-ี- ------------------------------------- เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกล็อตตารี่ 0
r-o---̀-de-----a------wp--ô---a---a--to--k-------d---re-e r_________________________________________________ r-o-j-̀-d-r-n-t-n---a-w---o-k-t-̂-r-o-t-̀-k-l-́-t-d-a-r-̂- ---------------------------------------------------------- rao-jà-der̶n-tang-râwp-lôk-tâ-rao-tòok-láwt-dha-rêe
Ako on uskoro ne dođe, počet ćemo s jelom. ถ-าอ--เด---ว--า-ังไม่ม- -----เริ่มท-น-้าว ถ้________________ เ_____________ ถ-า-ี-เ-ี-ย-เ-า-ั-ไ-่-า เ-า-ะ-ร-่-ท-น-้-ว ----------------------------------------- ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา เราจะเริ่มทานข้าว 0
t-̂----k--ě-o--a----a-----̂i--a------à----r----a---a-o t______________________________________________ t-̂-e-e---e-e---a-o-y-n---a-i-m---a---a---e-r-m-t-n-k-̂- -------------------------------------------------------- tâ-èek-děeo-kǎo-yang-mâi-ma-rao-jà-rêr̶m-tan-kâo

Jezici Europske unije

Europska unija se danas sastoji od preko 25 država. U budućnosti EU će pripadati još više zemalja. Sa svakom novom zemljom u EU dolazi i jedan novi jezik. Trenutačno se u EU govori više od 20 različitih jezika. Svi jezici Europske unije su ravnopravni. Ta raznovrsnost jezika je fascinantna. Međutim, može stvarati i probleme. Skeptici smatraju da je puno jezika prepreka za EU. Oni sprјečavaju učinkovitu suradnju. Mnogi stoga smatraju da bi trebao postojati jedan zajednički jezik. Tim jezikom bi se trebale sporazumijevati sve zemlje. No to nije tako jednostavno. Niti jedan jezik ne može biti imenovan jedinim službenim jezikom. Ostale zemlje bi se osjećale oštećenima. Usto ni ne postoji pravi neutralni jezik u Europi. Ni umjetni jezik, poput еsperanta, ne bi funkcionirao. Budući da se kroz jezik odražava i kultura zemlje. Stoga se nijedna zemlja ne želi odreći svog jezika. Zemlje svoj jezik posmatraju kao dio svog identiteta. Politika jezika predstavlja bitnu stavku na programu EU. Čak postoji i povjerenik za višejezičnost. EU ima najviše prevoditelja i tumača na svijetu. Oko 3.500 ljudi radi na ostvarivanju sporazuma. Unatoč tomu, ne mogu se uvijek svi dokumenti prevesti. To bi iziskivalo puno vremena i novaca. Većina dokumenata se prevodi samo na nekoliko jezika. Broj jezika je jedan od najvećih izazova EU. Europa bi se trebala ujediniti a da ne izbugi tu raznolikost identiteta.