Kifejezéstár

hu A konyhában   »   te వంటగదిలో

19 [tizenkilenc]

A konyhában

A konyhában

19 [పంతొమ్మిది]

19 [Pantom\'midi]

వంటగదిలో

[Vaṇṭagadilō]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar telugu Lejátszás Több
Új konyhád van? మీకు---త-- వ-ట----ఉందా? మ-క- క-త-త వ-టగద- ఉ-ద-? మ-క- క-త-త వ-ట-ద- ఉ-ద-? ----------------------- మీకు కొత్త వంటగది ఉందా? 0
Mīku----ta v-ṇ-a-adi-u--ā? Mīku kotta vaṇṭagadi undā? M-k- k-t-a v-ṇ-a-a-i u-d-? -------------------------- Mīku kotta vaṇṭagadi undā?
Mit akarsz ma főzni? ఈ--జ---ీ-ు -మ---ండ-దామ-- -ను-ుంటు--న-రు? ఈర-జ- మ-ర- ఏమ- వ-డ-ద-మన- అన-క--ట-న-న-ర-? ఈ-ో-ు మ-ర- ఏ-ి వ-డ-ద-మ-ి అ-ు-ు-ట-న-న-ర-? ---------------------------------------- ఈరోజు మీరు ఏమి వండుదామని అనుకుంటున్నారు? 0
Ī-ō-u-mī---ē-i vaṇ-u-ām-ni an-kuṇ--n-āru? Īrōju mīru ēmi vaṇḍudāmani anukuṇṭunnāru? Ī-ō-u m-r- ē-i v-ṇ-u-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u- ----------------------------------------- Īrōju mīru ēmi vaṇḍudāmani anukuṇṭunnāru?
Villannyal vagy gázzal főzöl? మీరు ఎలె-్-్---్ --ద--గ-యాస- -్ట--- దేని--ద-వ--ుతా-ు? మ-ర- ఎల-క-ట-ర-క- ల-ద- గ-య-స- స-ట-వ- ద-న-మ-ద వ-డ-త-ర-? మ-ర- ఎ-ె-్-్-ి-్ ల-ద- గ-య-స- స-ట-వ- ద-న-మ-ద వ-డ-త-ర-? ----------------------------------------------------- మీరు ఎలెక్ట్రిక్ లేదా గ్యాస్ స్టౌవ్ దేనిమీద వండుతారు? 0
M-ru -l--ṭ--k --d- gyā- -ṭ-u- -ē-i-īd- -a---tā-u? Mīru elekṭrik lēdā gyās sṭauv dēnimīda vaṇḍutāru? M-r- e-e-ṭ-i- l-d- g-ā- s-a-v d-n-m-d- v-ṇ-u-ā-u- ------------------------------------------------- Mīru elekṭrik lēdā gyās sṭauv dēnimīda vaṇḍutāru?
Felvágjam a hagymát? న-న----్--ప----- --గనా? న-న- ఉల-ల-ప-యలన- తరగన-? న-న- ఉ-్-ి-ా-ల-ు త-గ-ా- ----------------------- నేను ఉల్లిపాయలను తరగనా? 0
Nēn- -llip-y-lanu ----g--ā? Nēnu ullipāyalanu taraganā? N-n- u-l-p-y-l-n- t-r-g-n-? --------------------------- Nēnu ullipāyalanu taraganā?
Meghámozzam a burgonyát? న--ు------ా----ల -ొక్----యన-? న-న- బ-గ-ళ-ద--పల త-క-క-త-యన-? న-న- బ-గ-ళ-ద-ం-ల త-క-క-త-య-ా- ----------------------------- నేను బంగాళాదుంపల తొక్కుతీయనా? 0
N--u -aṅg-ḷā--m---a t--k---y--ā? Nēnu baṅgāḷādumpala tokkutīyanā? N-n- b-ṅ-ā-ā-u-p-l- t-k-u-ī-a-ā- -------------------------------- Nēnu baṅgāḷādumpala tokkutīyanā?
Megmossam a salátát? నే-- తోట-ూ-ని -డ---? న-న- త-టక-రన- కడగన-? న-న- త-ట-ూ-న- క-గ-ా- -------------------- నేను తోటకూరని కడగనా? 0
N--u t-ṭa-ūr----kaḍa-an-? Nēnu tōṭakūrani kaḍaganā? N-n- t-ṭ-k-r-n- k-ḍ-g-n-? ------------------------- Nēnu tōṭakūrani kaḍaganā?
Hol vannak a poharak? గ-లా---ు --్-డ ఉ--నాయి? గ-ల-స-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ల-స-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- గ్లాసులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G--su-u ek-a-a--nn--i? Glāsulu ekkaḍa unnāyi? G-ā-u-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Glāsulu ekkaḍa unnāyi?
Hol van az edény? గిన-న-ల- ఎక--డ-ఉ-్న--ి? గ-న-న-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-న-న-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- గిన్నెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G-n--l--ek-a-a-un----? Ginnelu ekkaḍa unnāyi? G-n-e-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Ginnelu ekkaḍa unnāyi?
Hol van az evőeszköz? చం-ా-ూ---్-ుల--ఎ-్-డ---్నాయ-? చ-చ-ల--కత-త-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? చ-చ-ల---త-త-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------------- చంచాలూ-కత్తులూ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
C--̄-ā----at-ulū ---aḍa u-nā--? Can-cālū-kattulū ekkaḍa unnāyi? C-n-c-l---a-t-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------- Can̄cālū-kattulū ekkaḍa unnāyi?
Van egy konzervnyitód? క--ా-్-ని--ెర-చే-పర-కరం-ఎక్------ి? క-య-న- న- త-ర-చ- పర-కర- ఎక-కడ ఉ-ద-? క-య-న- న- త-ర-చ- ప-ి-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- క్యాన్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
K-ān--i---r--ē-p-r-------ek-a-- u-d-? Kyān ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi? K-ā- n- t-r-c- p-r-k-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------------- Kyān ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Van egy sörnyitód? బ-టిల- ని -ె-ిచ- పరి-రం --్----ంద-? బ-ట-ల- న- త-ర-చ- పర-కర- ఎక-కడ ఉ-ద-? బ-ట-ల- న- త-ర-చ- ప-ి-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- బాటిల్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
B---l ---t--ic- pa-i-ar---ekkaḍ---ndi? Bāṭil ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi? B-ṭ-l n- t-r-c- p-r-k-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? -------------------------------------- Bāṭil ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Van egy dugóhúzód? మీవ--- క---క- స--్-- -ం--? మ-వద-ద క-ర-క- స-క-ర- ఉ-ద-? మ-వ-్- క-ర-క- స-క-ర- ఉ-ద-? -------------------------- మీవద్ద కార్క్ స్క్రూ ఉందా? 0
Mī-ad---kā-k ---ū -n-ā? Mīvadda kārk skrū undā? M-v-d-a k-r- s-r- u-d-? ----------------------- Mīvadda kārk skrū undā?
Ebben a fazékban főzöd a levest? మీర--సూ-్-------ుండ-- వండు-ారా? మ-ర- స-ప- న- ఈ క--డల- వ-డ-త-ర-? మ-ర- స-ప- న- ఈ క-ం-ల- వ-డ-త-ర-? ------------------------------- మీరు సూప్ ని ఈ కుండలో వండుతారా? 0
M--- -ū-----ī-k-ṇ--lō---ṇ--tā--? Mīru sūp ni ī kuṇḍalō vaṇḍutārā? M-r- s-p n- ī k-ṇ-a-ō v-ṇ-u-ā-ā- -------------------------------- Mīru sūp ni ī kuṇḍalō vaṇḍutārā?
Ebben a serpenyőben sütöd a halat? మీరు -ేపన- -----ా-- -ో--ే-ి-చు-ార-? మ-ర- చ-పన- ఈ ప-య-న- ల- వ-య--చ-త-ర-? మ-ర- చ-ప-ి ఈ ప-య-న- ల- వ-య-ం-ు-ా-ా- ----------------------------------- మీరు చేపని ఈ ప్యాన్ లో వేయించుతారా? 0
Mīr--c------ī--y---lō -ēy-n-cu----? Mīru cēpani ī pyān lō vēyin-cutārā? M-r- c-p-n- ī p-ā- l- v-y-n-c-t-r-? ----------------------------------- Mīru cēpani ī pyān lō vēyin̄cutārā?
Ebben a grillsütőben grillezed a zöldséget? మీరు ఈ---రగాయల-ు --గ---ల్--- -్-ి---చ---త----ార-? మ-ర- ఈ క-రగ-యలన- ఈ గ-ర-ల- ప- గ-ర-ల- చ-స-త-న-న-ర-? మ-ర- ఈ క-ర-ా-ల-ు ఈ గ-ర-ల- ప- గ-ర-ల- చ-స-త-న-న-ర-? ------------------------------------------------- మీరు ఈ కూరగాయలను ఈ గ్రిల్ పై గ్రిల్ చేస్తున్నారా? 0
M--u-ī k-r-gāya-anu ī-gr-- p-i--ri------u--ār-? Mīru ī kūragāyalanu ī gril pai gril cēstunnārā? M-r- ī k-r-g-y-l-n- ī g-i- p-i g-i- c-s-u-n-r-? ----------------------------------------------- Mīru ī kūragāyalanu ī gril pai gril cēstunnārā?
Megterítem az asztalt. న--ు బల్-ని--ర్---ున-నా-ు న-న- బల-లన- సర-ద-త-న-న-న- న-న- బ-్-న- స-్-ు-ు-్-ా-ు ------------------------- నేను బల్లని సర్దుతున్నాను 0
Nēnu bal--n- sa-dut--nānu Nēnu ballani sardutunnānu N-n- b-l-a-i s-r-u-u-n-n- ------------------------- Nēnu ballani sardutunnānu
Itt vannak a kések, a villák és a kanalak. కత-త--ూ, ఫోర్--లూ--ర--- స్--న్-ు --్క--ఉ-్--యి కత-త-ల-, ఫ-ర-క-ల- మర-య- స-ప-న-ల- ఇక-కడ ఉన-న-య- క-్-ు-ూ- ఫ-ర-క-ల- మ-ి-ు స-ప-న-ల- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి ---------------------------------------------- కత్తులూ, ఫోర్కులూ మరియు స్పూన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
K-t-ul-- --ō---lū m-riy- -p-nlu i--a-a--nnā-i Kattulū, phōrkulū mariyu spūnlu ikkaḍa unnāyi K-t-u-ū- p-ō-k-l- m-r-y- s-ū-l- i-k-ḍ- u-n-y- --------------------------------------------- Kattulū, phōrkulū mariyu spūnlu ikkaḍa unnāyi
Itt vannak a poharak, a tányérok és a szalvéták. గ-లాసు--, ప్లేట--- మ---- న--ాప-కి-్-- ఇక-కడ ------ి గ-ల-స-ల-, ప-ల-ట-ల- మర-య- న-య-ప-క-న-ల- ఇక-కడ ఉన-న-య- గ-ల-స-ల-, ప-ల-ట-ల- మ-ి-ు న-య-ప-క-న-ల- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------------- గ్లాసులు, ప్లేటులు మరియు న్యాప్కిన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
G--su--, ---ṭ-l-----i-- --y-p-i--- i-ka-a--n-āyi Glāsulu, plēṭulu mariyu n'yāpkinlu ikkaḍa unnāyi G-ā-u-u- p-ē-u-u m-r-y- n-y-p-i-l- i-k-ḍ- u-n-y- ------------------------------------------------ Glāsulu, plēṭulu mariyu n'yāpkinlu ikkaḍa unnāyi

Tanulás és tanulási típusok

Az, aki alig halad a tanulással, lehet hogy valamit rosszul csinál. Ez azt jelenti, hogy nem úgy tanul, ahogy az neki a legmegfelelőbb. Általánosságban négy tanulási típust különböztetünk meg. Ezeket a tanulási típusok az érzékszerveinkhez kapcsolódnak. Létezik auditív, vizuális, kommunikatív és motorikus tanulási típus. Az auditív típusok a legkönnyebben azt jegyzik meg, amit hallanak. Ők például jól tudnak dallamokat megjegyezni. Olvasás közben saját magunknak hangosan olvasnak fel, szavakat hangosan tanulnak. Ez a típus sokszor magában beszél. Segítséget nyújthatnak számukra CD-k vagy a témával kapcsolatos előadások. A vizuális típus a legkönnyebben azt jegyzi meg amit lát. Tehát számukra az információk olvasása fontos. Tanulás közben sok jegyzetet készítenek. Szívesen tanulnak képek, táblázatok és kartonlapok segítségével. Ez a típus sokat olvas és sokszor és színesen álmodik. Egy szép környezetben tud a leghatékonyabban tanulni. A kommunikatív típus a beszélgetéseket és a vitákat részesíti előnyben. Neki interakcióra van szüksége, tehát a másokkal folytatott dialógusra. Az oktatás közben sok kérdést tesz fel és szívesen tanul csoportban. A motorikus típus mozdulatok segítségével tanul. Ő a ‘cselekvés által való tanulást’ részesíti előnyben, minden ki akar próbálni. Tanulás közben sokszor mozgásban van, vagy rágógumizik. Nem elméletet akar, hanem gyakorlatot. Fontos, hogy majdnem minden ember keverék típus. Tehát senki sem képvisel csak egy típust. Ezért a leghatékonyabban akkor tanulunk, ha az összes érzékszervünk részt vesz a folyamatban. Ekkor az agyunk többszörösen dolgozik és könnyen menti el az új dolgokat. Hallgasson, olvasson és beszéljen az idegen szavakról! És utána sportoljon!