Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
դուրս
Նրանք քաղաքից դուրս են ուզում վազել։
udad
De vil køre ud af byen og ind i naturen.
առաջ
Այդ նոր բեռնատարին է, եվ վարորդը առաջ է դիմադրված։
foran
Det er den nye lastbil, og chaufføren står foran den.
անպատճառ
Նա անպատճառ վերադարձրել է դրամապանակը։
ærligt
Han returnerede pungen ærligt.